Stokta var
Karşılaştır

Açıklama

Envarül Aşıkin Ahmet Bican Yazıcıoğlu

ENVARÜL AŞIKİN AHMET BİCAN YAZICIOĞLU

Türk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya’da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu’da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sa­yısız Haçlı akmlarmın da iman dolu göğsünde durdurmasını bilmiştir.

Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya’dan başlamak üze­re, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazalî, Sühreverdî, Ebu’lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi bir çok İslâm bilgini yanında Anadolu’yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddîn, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Velî, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Akşemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, mânevî donanımımızı pe­kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bil­gini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, ce­bir, trigonometri ve matamatik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdülkadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadiscileryetiştiren bu büyük millet, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.

Bu milletin dînî hayatını ve imânını diri tutmak için nice Allah dostları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.

Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.

ENVARÜL AŞIKİN AHMET BİCAN YAZICIOĞLU

Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kardeşler 15. yüzyılda Gelibolu’da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser sunan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî’den feyz almıştır. Envârü’l Âşıkîn / Âşıkların Nurlarıadlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. En­vârü’l Âşıkîn, Muhammed Bican’ın (Meğarib’ül Zeman) adlı arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından türkçeye tercümesi olarak belir­tilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile “Peygamberler Tarihi”ni de vermiş ol­masıdır.

Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Mııhammediye, ve Envârü’l Âşıkîn / Âşıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.

Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek duru­munda kalırken, Muhammed İkbal’in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri’nin Mesnevî’si üzerin aynı çalışmayı ya­parken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyucularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Bey’e şükranlarımızı sunarız.

Eksiklik bizlerden, yardım Allah’dandır.

 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Envarül Aşıkin Ahmet Bican Yazıcıoğlu Çelik Yayınevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir