Stokta var
Karşılaştır

Açıklama

Kara Davud – Delaili Hayrat Şerhi

DELÂİL-İ HAYRAT ŞERHİ

Faslı Şeyh Abdullah Muhammed bin Süleymânil Cezûlî Efendi tarafından yazılan ve bir dua kitabı olan DELÂİL-î HAYRÂT’ı uzun uzun inceleyen ve onu şerheden Kara Davûd Efendi, Osmanlı fütuhat devrinin fazıl kişilerinden biri idi. Kendisi İzmit’te doğduğu için İzmiti adını da almıştı. Mevlânâ Lûtfî ve Müeyyedzâde gibi, devrinin fazıl ve âlim kimselerinden bilgi dağarcığını doldurmuştu.

Kitabın aslı olan Delâilü’l Hayrât ve Şevârikı’l Envâr’ı yazan ise Süleymâni’l Cezûlî oğullarından Fas’ta Cezûl’da doğan Şeyh Ebû Abdullah Muhammed idi.

Şeyh Ebû Abdullah Muhammed, İmâm Haşan (R. anh) Hazretlerinin pâk soyundandı. Hicret-i Nebî’nin 870 inci yılı rebiülevvelinin on altıncı günü zehirlenerek ölmüştü. Fâni dünyadan beka diyarına göç ettiği zaman 12.000 kadar müridi vardı.

Osmanlı devrinde, İslâm âleminin neresinde olursa olsun, büyük kitaplar yazıldığı zaman mesafeler, yollar, kıt’alar nekadar uzak olursa olsun, yakınlaşır, bu kitaplar hemen elden ele dolaşır, bütün Osmanlı İmparatorluğuna yayılır, İstanbul’a kadar gelir, İstanbul’u, Rumeli’yi aşar, elle yazılır, okunurdu.

Abdullah el Fasî’nin de Delâilü’l Hayrât ve Şevârikı’l Envâr dua kitabı hemen Kanunî Sultan Süleymân’ın geniş topraklarına yayılmış, Hicrî Onuncu yüzyıl, Milâdî on altıncı yüzyıl ortasında bütün Türkiye’ yi tutmuş, bu yazılı nüshalar rahleleri süslemiş, bazı dualar da hamâillere geçmişti. Bu İlerleme Devri’nde bilgi de çok ileri bir safhadaydı, bilginler de o derecede çoktu. İbni Kemâl gibi âlimler Şeyhü’l İslâmlık’ta bulunuyor, Bâki gibi şairler edebiyat sultanlığında hüküm sürüyor. Sinan gibi ebedî anıtlar yapıcıları yetiştiriyor, Kara Davûd Efendinin Delâil-i Hayrât Şerhi de mü’minler arasında  dilden dile dolaşıyordu.

Kara Davûd Efendi, bu cana yakın Kara sıfatı ile halk arasmda çok sevilmişti. (Hicrî 948 Milâdî 1541) tarihinde Bursa’da gözlerini kapadı.

Meskenin pür nûr ede (Hicrî 948)

Mısrası onun ölümüne tarih düşürülmüştür. Bursa’da Yıldırım, semti civarında yaptırdığı mescidin haziresine gömüldü. ŞERH-İ DELÂİL-Î HAYRÂT’ından başka KASİDE-İ NÛNİYE ŞERHİ de vardır. Birinci ünlü kitabının eski harflerle ve taş baskısı ile çeşitli baskıları yapılmıştır.

Kara Davûd Efendi, Türkiye Türklerine Viyana sınırlarına kadar tanıttığı Delâil-i Hayrât’ın ulu müellifi Şeyh Abdullah Muhammed Cezûlî hakkında kitabının ön sözünde tatlı efsanelerle karışık geniş bilgiler vermektedir. Şimdi sözü Kara Davûd Efendiye bırakıyor, eserini daha asırlar boyu okunmak üzere tertemiz bir Türkçeye aktararak din kardeşlerimize sunuyoruz.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Kara Davud – Delaili Hayrat Şerhi Huzur Yayınevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir